Mısır Koçanı Pelleti

Pellet; topak, yumak, tablet, misket gibi anlamlara gelmektedir. Küçük silindirik bir forma sahip olan , genellikle 6-10 mm çapında ve 10-50 mm arasında uzunluğu olan, sıkıştırılmış doğal ürün ve atıklarından elde edilen bir malzemedir. Mısır koçanı pelleti, ham selülozdan oluşmaktadır ve en yüksek emiş gücüne sahip kısmının sıkıştırılıp, pelletlenmesinden elde edilir. Sadece selülozdan oluşur tamamen doğaldır ve ağaç pelletlerine göre yüksek emiciliğe ve hızlı absorvasyona sahiptir. Hayvan taban malzemesi olarak kullanılan bu ürün, tesislerimizde istenilen miktarlarda üretilebilmektedir. Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.